Activități de renovare și dotare

Modernizarea bazei materiale a unității școlare prin dotarea și modernizarea a două laboratoare de științe (un laborator de chimie-fizică și un laborator de biologie) și amenajarea unei săli multifuncționale.

Achiziții:

              – mobilier pentru cele două laboratoare : fizică-chimie și biologie

  • echipamnete moderne pentru laboratoare:
  • biologie : microscop trinocular, lupe și seturi cu preparate, videoproiector, laptop, flipchart
  • fizică- chimie : module substanțe chimice organice pentru elevi și profesori, module substanțe chimice anorganice pentru elevi și profesori, dotarea cu chiuvete, laptop, videoproiector și flipchart
  • laptopuri
  • videoproiectoare
  • table
  • materiale de lucru pentru atelierele de pictură
  • materiale de lucru pentru activitățile sportive: cercuri, echipamente sportive, saltele, mingii
  • costume populare pentru cercul de teatru