Ateliere de lucru

Se vor organiza ateliere de lucru  pe domeniile  din care fac parte disciplinele de bacalaureat, pentru a favoriza învăţarea prin descoperire pe baza experimentelor şi activităților practice. 

Se organizează ateliere de lucru la următoarele discipline: fizică, chimie și biologie