Înscriere grădiniță 2020-2021

Publicat de Liceul Teoretic Murfatlar pe

Înscrierea  copiilor nou veniţi începând cu 8 iunie 2020, în 2 etape (8 iunie-26 iunie 2020 și 20 iulie-31 iulie 2020),   în intervalul orar 1200 -1600.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere ( cerere tip);
  • copie xerox certificat de naştere copil;
  • copie xerox B.I. /C.I. părinţi;
  • adeverinţă medicală  pentru intrarea în colectivitate  cu menționarea vaccinărilor.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de

înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate , succesiv, criterii de departajare generale, după cum urmează:

Criteriile  generale de departajare sunt următoarele:

            -existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi ( situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi );

            – existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

            – existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;

            -existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 Părinții/Tutorii/Reprezentanții legali pot trimite documentele prin fax ( 0241234209), poștă electronică (liceulteoreticmurfatlar@yahoo.com) sau telefonic  la nr. 0241234209.

 Modelul de cerere va fi disponibil pe pagina web a unității noastre de învățământ( www.liceulteoreticmurfatlar.ro)   după ce Ministerul Educației și Cercetării îl va elabora.

            În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil : se repartizeză la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Categorii: 2020

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *