Program recreativ motivaţional

1.Se organizează sesiuni de pictură și desen ce își propun valorificarea aptitudinilor artistice ale elevilor și dezvoltarea sensibilității artistice. Lucrările rezultate din aceste activități sunt expuse în cadrul unor expoziții organizate de școală și comunitate.

2.S-a format o trupă de teatru care să valorifice comportamentul creativ și  talentul  elevilor, cu scopul de a încuraja spiritul de echipă și interesul pentru artă și cultură.

3.S-au constituit  echipe de handbal și fotbal care desfășoară ore de pregătire și participă la competiții.  Aceste activități favorizează formarea unor abilități de comunicare  și o dezvoltare fizică armonioasă care vor conduce la crearea unei legături mai strânse între partenerii actului educațional.