ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI  – 2017-2021

I.Activități pedagogice și de sprijin

         A.1 Autocunoaștere, dezvoltare personală și succes

         A.2  Educație Remedială

         A.3 Activități evaluative, de validare a performanței

II.Activități extracurriculare

         A.1. Program recreativ motivaţional

         A.2 Excursii de studiu și vizite de documentare

         A.3 Ateliere de lucru

III.Activități de renovare și dotare